Cài đặt htop trên CentOS

Standard

Mặc định CentOS có trình top tương tự như Task Manager của Windows để quản lý các tiến trình.
Tuy nhiên chức năng của top hơi nghèo nàn và khó nhìn và ít tính năng.

htop

Mình xin giới thiệu với các bạn trình htop, các tính năng chính:
– Hiển thị thông kê chính về CPU (multi-core layout), Memory/Swap;
– Cuộn danh sách tiến trình(processes) theo chiều dọc và ngang để nhìn thấy tất cả các tiến trình và command lines;
– Dễ dàng xoá các tiến trình bằng cách chọn tiến trình đó rồi ấn phím F9;
– Có thể sử dụng chuột để chọn các dòng tiến trình
– Và còn nhiều tính năng khác, các bạn tự khám phá nhé 🙂

Nói nhiều quá, vào việc thôi 😀

Cài đặt RPM cho CentOS 5.x

32 bit

wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.i686.rpm
rpm -Uhv rpmforge-release*.rf.i386.rpm

64 bit

wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.x86_64.rpm
rpm -Uhv rpmforge-release*.rf.x86_64.rpm

Cài đặt RPM cho CentOS 6.x

32 bit

wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.i686.rpm
rpm -Uhv rpmforge-release*.rf.i386.rpm

64 bit

wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
rpm -Uhv rpmforge-release*.rf.x86_64.rpm

Cài đặt HTOP trên CentOS bằng lệnh YUM

yum install htop -y

Để sử dụng, bạn gõ lệnh: htop

Chúc các bạn thành công!

 

Leave a Reply